Гранти

Консультації для бізнесу – грантова програма ЄБРР

Гранти малим та середнім підприємствам для зростання їх бізнесу
ЄБРР допомагає підприємствам залучати висококваліфікованих консультантів, які здатні якісно трансформувати їх бізнес, і надає гранти (безповоротню фінансову допомогу) для часткової оплати послуг консультантів. Фінансування надає ЄС та країни-донори.

Детальніше на сайті: https://www.ebrd.com/knowhow


COSME

COSME – це набір тематичних проектів та програм на період з 2014 по 2020 роки. Перелік програм, що визначаються Європейською комісією, щороку змінюється та викладається в окремому документі – Робочій програмі. Учасниками програми можуть бути: малий та середній бізнес, громадські організації, агенції регіонального розвитку, освітні заклади, бізнес-асоціації, кластери, органи державної влади. Мова подачі пропозиції – англійська.

Деталі на сайті: http://cosme.me.gov.ua/


Горизонт 2020

«Horizon 2020» – найбільша в історії Європейського Союзу програма з досліджень та інновацій з бюджетом близько 80 мільярдів євро, який розрахований на семилітній цикл з 2014 по 2020 роки. Програма «Horizon 2020» покликана сприяти збільшенню числа інноваційних технологій, відкриттів і перспективних розробок шляхом просування ідей з наукових лабораторій на ринок.

Детальніше про програми

Для малих і середніх інноваційних підприємтсв в Україні, готових до виходу на ринок, в програмі Європейського Союзу “Horizon 2020″ існують 13 інструментів підтримки:

SMEInst-01-2016-2017: Відкриті передові інноваційні рішення

SMEInst-02-2016-2017: Прискорення впровадження нанотехнологій, новітніх сучасних матеріалів, перспективних і виробничих технологій на МСП

SMEInst-03-2016-2017: Спеціальна підтримка МСП в сфері біотехнологій: заповнення прогалини від лабораторії до виходу на ринок

SMEInst-04-2016-2017: Залучення МСП в дослідження і розробки в галузі космічної техніки

SMEInst-05-2016-2017: Програма підтримки інновацій МСП в секторі біотехнологій і охорони здоров’я

SMEInst-06-2016-2017: Прискорення виходу на ринок інформаційно-комунікаційних рішень в області охорони здоров’я, добробуту та підтримки осіб похилого віку

SMEInst-07-2016-2017: Стимулювання інноваційного потенціалу малого та середнього бізнесу для стійкого і конкурентоспроможного сільського господарства, лісового господарства, агропродовольчого і біологічного секторів

SMEInst-08-2016-2017: Підтримка МСП в діях, спрямованих на дослідження (розвиток) – широке застосування і можливість відтворення в ринкових умовах інноваційних рішень для «синього зростання» (Довготривала стратегія для підтримки стійкого зростання в морському і приморському секторах – проекти ФАО http://www.fao.org/zhc/detail-events/ru/c/235191/)

SMEInst-09-2016-2017: Стимулювання інноваційного потенціалу малого та середнього бізнесу для низьковуглецевих і енерго-ефективних систем.

SMEInst-10-2016-2017: Інноваційні дослідження в області малого бізнесу в розрізі мобільності для транспортних систем і смарт-міст

SMEInst-11-2016-2017: Підвищення потенціалу малого бізнесу в галузі запобігання змін клімату, захисту навколишнього середовища, ефективності використання ресурсів і сировини

SMEInst-12-2016-2017: Нові бізнес-моделі для інклюзивних (надають рівні можливості для всіх), новаторських і рефлекторних (аналітичних) товариств

SMEInst-13-2016-2017: Залучення МСП в наукові дослідження і розробки в області безпеки

[згорнути]

Детальніше на сайті: https://www.eu-ua.org/horizon-2020/