Кредитні програми

Кредитна лінія ЄБРР-EU4Business 

ЄБРР сприяє МСП в отриманні доступу до фінансування інвестицій, передбачених ПВЗВТ, через місцеві партнерські фінансові установи.

〉 Опис

Проект допомагає малим та середнім підприємствам скористатися можливостями, які пропонує Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі (ПВЗВТ) між Грузією, Молдовою, Україною та Європейським Союзом. ЄБРР сприяє МСП в отриманні доступу до фінансування інвестицій, передбачених ПВЗВТ, через місцеві партнерські фінансові установи. Він також надає технічну допомогу підприємствам для кращого визначення цих інвестицій та підвищення своєї міжнародної конкурентоспроможності. Інвестиції можуть бути різних видів – від модернізації обладнання та технологій до впровадження нових стандартів якості, охорони здоров’я та техніки безпеки.

Мета

 • Підвищити конкурентоспроможність МСП.
 • Поліпшити доступ МСП до фінансових ресурсів.
 • Допомогти МСП скористатися новими торговельними можливостями.
 • Допомогти МСП досягти відповідності новим стандартам, передбаченим впровадженням ПВЗВТ.

Бенефіціари

 • Малі та середні підприємства

Діяльність
Кредитна лінія надає МСП в Грузії, Молдові та Україні:

 • Кредити, які видаються через місцевого партнерського фінансового посередника; кредити до 300 000 євро призначені для простих проектів, а до 3 млн євро – для комплексних проектів.
 • Інвестиційні пільги до 15% від відповідної суми кредиту, які сплачуються після успішної реалізації проекту.
 • Технічну допомогу від міжнародної групи експертів – технічна підтримка надається безкоштовно для МСП, які інвестують у нове обладнання та технології відповідно до вимог Директив ЄС.

Сайт

http://www.eu4business-ebrdcreditline.com

[згорнути]

Кредитна лінія ЄБРР – EU4Business – Етап IІ 

Програма ПВЗВТ від ЄБРР сприяє розвитку сектора МСП та посиленню його спроможності скористатися можливостями ПВЗВТ завдяки різноманітним інвестиціям за підтримки безвідплатного фінансування з боку ЄС, спрямованого на зменшення ризику, надання інвестиційних пільг для МСП та технічної допомоги.

Опис

Мета
Загальною метою проекту є підтримка пріоритетних напрямків розвитку МСП в Грузії, Молдові та Україні, передбачених ПВЗВТ внаслідок підписання Угод про асоціацію у 2014 році. А саме: збільшення обсягу інвестицій, які допомагають МСП реагувати на виклики та можливості, створені ПВЗВТ, поліпшення доступу до довгострокового фінансування та умов для підприємств в трьох країнах-бенефіціарах, а також сприяння транскордонним торговельним операціям.

Бенефіціари
Місцеві фінансові посередники та МСП в Грузії, Молдові та Україні

Діяльність
Програма ПВЗВТ від ЄБРР складається з чотирьох основних частин:

 • Сприяння інвестиціям, передбаченим ПВЗВТ, завдяки поліпшенню доступу до фінансування для МСП, що передбачає:
  • кредитні лінії для фінансових посередників-учасників для подальшого кредитування МСП, на яких працює не більше 500 співробітників;
  • заохочувальні платежі для МСП з метою залучення кредитного фінансування від фінансових посередників-учасників для довгострокових інвестицій в рамках ПВЗВТ (зокрема: інвестиції на купівлю певних схвалених технологій, необхідних в рамках ПВЗВТ; інвестиції до галузей, пов’язаних з експортом або імпортозаміщенням в рамках ПВЗВТ; інвестиції з метою виконання пріоритетних директив ЄС в рамках Угоди про асоціацію / ПВЗВТ);
  • компенсації відсоткових ставок в національній валюті в Україні для подальшого кредитування МСП.
 • Збільшення коротко- та середньострокового фінансування торгівлі для підприємств через місцевих фінансових посередників з метою сприяння транскордонним та внутрішнім торговельним операціям – надається технічна допомога для підвищення спроможності фінансових посередників-учасників фінансувати торгівлю, приділяючи особливу увагу МСП, які ведуть діяльність в галузях, передбачених ПВЗВТ. Діяльність (зокрема тренінги, консультаційні послуги, галузеві заходи з фінансування торгівлі, дистанційне навчання) із просування та впровадження передових практик, розважливих банківських принципів та норм, вдосконалених банківських ноу-хау для фінансування торгівлі, глибокого розуміння юридичних питань, пов’язаних з торгівлею, інтеграції учасників до спільноти фінансування міжнародної торгівлі шляхом проведення заходів з налагодження ділових зв’язків та задоволення потреб МСП, які займаються торгівлею.
 • Бізнес-консультації для МСП з метою підвищення знань у сфері технологій, управління та ринків, а також зміцнення потенціалу для розробки інвестиційних проектів (ця діяльність не фінансується в рамках цього проекту, але фінансується з боку ЄС в рамках програми “Консультування малого бізнесу”);
 • Політичний діалог з метою поліпшення внутрішнього бізнес-середовища для МСП (ця діяльність фінансується в рамках Етапу І програми “Кредитна лінія ЄБРР – EU4Business”)


Дізнайтеся більше та подайте заявку http://www.eu4business.eu/ukraine

[згорнути]


Механізм фінансування МСП – Етап I 

Механізм фінансування МСП поєднує кредити від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) та KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau, Німецького державного банку розвитку) та гранти ЄС з метою підтримки кредитування МСП в країнах Східного партнерства. Фінансування здійснюється через фінансових посередників в усьому регіоні, підвищуючи доступність до довгострокового фінансування для сектора МСП.

Опис

Мета
Механізм фінансування МСП має на меті:

 • Відновлення довіри фінансових посередників для розширення фінансування МСП, у тому числі мікропідприємств, після фінансової кризи.
 • Зміцнення спроможності фінансових посередників оцінювати та контролювати відповідні ризики та управляти фінансуванням МСП.
 • Зміцнення та поглиблення кредитних ринків для МСП.
 • Розширення варіантів фінансування, доступного для реального сектору економіки.
 • Сприяння безперервному розвитку ринкових фінансових установ та створення організаційної інфраструктури
 • Сприяння розширенню приватних та підприємницьких ініціатив шляхом співпраці з місцевими та міжнародними фінансовими посередниками.

Бенефіціари

 • Фінансові посередники (банки, лізингові компанії, інвестиційні фонди).
 • Малі та середні підприємства (МСП).

Діяльність
Механізм фінансування МСП складається з двох частин: одна реалізується ЄБРР/KfW, а друга – ЄІБ.

ЄБРР/KfW (10,2 млн євро – 2010-2019 роки)

 • Підтримка кредитування МСП в країнах Східного партнерства та регіонах, де кредитування МСП значно зменшилося через масове неприймання ризиків фінансовими установами-учасницями внаслідок кризи. Кредитна підтримка є подушкою розподілу ризиків збитків фінансових установ-учасниць, яка передбачена для видачі субкредитів, що фінансуються в рамках кредитних ліній ЄБРР/KfW.
 • Технічна допомога фінансовим установам-учасницям окремо в кожному випадку для збільшення їхньої здатності задовольняти потреби МСП, а також розширяти фінансування МСП у нових сферах та створювати нові продукти для МСП, зокрема в ключових регіонах з недостатньою кількістю банків.

ЄІБ (5,1 млн євро – 2010-2020 роки)

 • Надає кредити та кредитну підтримку у вигляді співфінансування безвідсоткового кредиту в обсязі до 10% від традиційного кредиту ЄІБ фінансовим установам-учасницям, який передає це безвідсоткове співфінансування до МСП. Грант ЄС також використовується як подушка розподілу ризиків для кредитів, виданих фінансовими установами-учасницями МСП на суму до 10% від обсягу субкредиту
 • Технічна допомога фінансовим установам-учасницям для підтримки розширення кредитування МСП.

http://www.eu4business.eu/ukraine

[згорнути]

Механізм фінансування МСП – Етап IІ 

Етап II Механізму фінансування МСП має на меті стимулювання кредитування у місцевій валюті насамперед мікро-, малих та середніх підприємств (ММСП) в Україні, які не заробляють іноземну валюту та не можуть дозволити собі високі витрати на запозичення.

Опис

Мета

Головним завданням Механізму фінансування МСП в Україні є поліпшення доступу до фінансування для МСП у країні. Зокрема, Етап ІІ Механізму має на меті:

 • сприяння зміцненню довіри фінансових посередників для розширення фінансування МСП, у тому числі мікропідприємств, після фінансової кризи;
 • зміцнення спроможності фінансових посередників оцінювати та контролювати відповідні ризики та управляти фінансуванням МСП;
 • зміцнення та поглиблення кредитних ринків МСП у національній валюті та розширення фінансових можливостей для реального сектора економіки;
 • сприяння безперервному розвитку ринкових фінансових установ та створення організаційної інфраструктури.

Бенефіціари

 • Фінансові посередники-учасники
 • Малі та середні підприємства (МСП).

Діяльність

 • Надання ЄБРР, ЄІБ та Німецьким державним банком розвитку (KfW) кредитів або гарантій фінансовим посередникам-учасникам для подальшого кредитування певних підприємств, у тому числі ММСП.
 • Надання кредитної підтримки для кредитування МСП через механізми розподілу ризиків.
 • Очікується залучення приблизно 75 млн євро у виді нових кредитів для місцевих підприємств.

Результати

У вересні 2017 Німецько-Український Фонд підписав фінансову угоду у розмірі 110 млн грн (приблизно 3,6 млн євро) з ПроКредитБанком з ціллю фінансування суб-проектів малого та середнього бізнесу. Кошти будуть надаватися у національній валюті.

https://www.procreditbank.com.ua/business-clients/loans/loan-programmes/

http://www.eu4business.eu/ukraine

[згорнути]


Механізм прямої підтримки МСП в рамках ПВЗВТ 

Механізм поєднує кредити та гранти ЄС з метою підтримки прямого фінансування МСП в Грузії, Молдові та Україні. Він спрямований на поліпшення доступу до фінансування шляхом надання гарантій та технічної допомоги для збільшення кількості реальних проектів, які реалізуються МСП.

Опис

Мета
Цілі механізму:

 • Поліпшення доступу МСП до фінансування та зниження дефіциту довгострокового фінансування.
 • Забезпечення довгострокового фінансування в місцевій валюті, тим самим знижуються валютні ризики для МСП.
 • Надання допомоги МСП у виявленні якісних інвестиційних проектів та сприяння їх успішному втіленню з метою вдосконалення структури управління МСП та ознайомлення їх з передовими практиками.
 • Сприяння розвитку місцевих фінансових ринків відповідно до сталих ринкових принципів.

Бенефіціари
Малі та середні підприємства, які ведуть діяльність у тому числі у таких сферах, як агробізнес, виробництво та послуги, нерухомість та туризм, інформаційно-комунікаційні технології, та в інших галузях.

Розподіл ризиків

 • ЄС та ЄБРР розподіляють ризик фінансування МСП, що дозволяє ЄБРР збільшувати розмір можливого фінансування.

З першого року дії проекту ЄБРР забезпечив фінансування шести інвестиційних проектів для МСП, по два у кожній країні-учасниці (станом на кінець 2016 року).

Технічна допомога

 • Механізм надає послуги, які сприяють МСП у розробці та впровадженні якісних інвестиційних проектів.
 • Сприяння МСП у розробленні та впровадженні реальних інвестиційних проектів, бізнес-планів та фінансової звітності.
 • Залучення досвіду галузевих консультантів для впровадження енергоефективних або екологічно безпечних практик.

Результати
Механізм є корисним для різноманітних проектів у сферах інформаційно-комунікаційних технологій, лізингу, агробізнесу та енергетичного сектору.

http://www.eu4business.eu/ukraine

[згорнути]